wij

ondersteunen

produceren

educeren

Stichting Agie wil bijdragen aan de professionalisering en (inter)nationale profilering van (Rotterdamse) kunstenaars, creatieven en culturele instellingen. We ondersteunen makers bij hun professionele ontwikkeling, totstandkoming van projecten en het stimuleren van (inter)nationale samenwerking. Daarbinnen is speciale aandacht voor projecten die oog hebben voor inclusiviteit, culturele diversiteit en emancipatie van maatschappelijk kwetsbare groepen.

colorful-3d-shapes-vaporwave-style


Rotterdamse makers en instellingen uit de volgende disciplines komen in aanmerking voor ondersteuning:

 • film en theater
 • beeldende kunst en fotografie
 • muziek
 • literatuur
 • architectuur
 • nieuwe media

Check of jouw project aansluit bij onze pijlers

Bij aanvragen voor samenwerking of ondersteuning beoordelen we projecten op bepaalde punten. Ieder project voldoet aan onderstaand punt:

 • De aanvrager(s) of het project heeft/hebben een band met Rotterdam. Of de aanvragers zoeken een Rotterdamse partij om het project mede te produceren.

Daarnaast is sprake van een of meer van onderstaande kenmerken.

 • Het project betreft een actueel sociaal-maatschappelijk thema.
 • Het project gaat over de emancipatie van maatschappelijk kwetsbare groepen.
 • In het project is oog voor inclusiviteit of culturele diversiteit. Dat kan in de inhoud van het project of in de samenstelling van het team.
 • In het project is sprake van een aantoonbare innovatieve of experimentele benadering.
 • Het project is educatief van aard of biedt mogelijkheden voor professionele ontwikkeling van amateur kunstenaars, studenten of junioren.