verbinding

begint bij

nieuwsgierigheid

naar de ander

Stichting Agie is opgericht door een groep ondernemende creatieve professionals die Rotterdam een warm hart toe dragen. En die geloven in de kracht van kunst en cultuur bij aankaarten van maatschappelijke vraagstukken en het verbreken van barrières tussen de mensen. Ons werkgebied beperkt zich niet alleen tot Rotterdam. Met onze projecten willen we ook letterlijk grenzen overbruggen. Heb je interesse in een samenwerking of wil je een keer kennismaken? Mail ons voor een afspraak.

Agie [A-gie] Nieuwsgierig iemand
(Het Rotterdams woordenboek)

Contact
info@stichtingagie.nl

Correspondentieadres
Laanzichtstraat 16
3031 VG Rotterdam

Missie

Rotterdam bezit veel cultureel kapitaal en een rijke creatieve industrie. Het is een stad vol eigenzinnige, talentvolle en maatschappelijk betrokken kunstenaars en makers met zeer diverse culturele achtergronden. Ondanks deze verscheidenheid aan talent, rijkdom aan verhalen en bewezen successen, staat Rotterdam landelijk en internationaal nog te bescheiden bekend als stad waarin kunst, cultuur en creatie floreren. Stichting Agie ziet het daarom als haar missie een essentiële bijdrage te leveren aan de professionalisering en internationale profielring van makers, creatieven en culturele organisaties die een band hebben met Rotterdam. De stichting doet dit door makers te ondersteunen bij de professionalisering van hun praktijk, totstandkoming van relevante projecten en het stimuleren van (inter)nationale samenwerking.

Visie

Stichting Agie streeft naar een florerende Rotterdamse creatieve industrie waarin kunstenaars, creatieven en culturele instellingen een wezenlijke bijdrage leveren aan (discussie over) inclusiviteit, culturele diversiteit en gelijkheid in de samenleving en een erkend samenwerkingspartner zijn voor overheden en het bedrijfsleven.

BESTUUR EN DIRECTIE

Teun Smit - voorzitter

Teun Smit - voorzitter

Michel Volwater - oprichter / penningmeester

Michel Volwater - oprichter / penningmeester

Cilem Böyükünlü - secretaris

Cilem Böyükünlü - secretaris

Elles van Velzen - oprichter / directeur

Elles van Velzen - oprichter / directeur

Dženita Čamo - oprichter / directeur

Dženita Čamo - oprichter / directeur